اطلاعات تور:

پرواز از : تهران پرواز به : باکو
روزهای رفت : 17 آذرتاریخ بازگشت : 24 آذر
سفر هوایی 2شب و 3روز
نوع پروازساعت رفت :
ساعت بازگشت :

 

قیمت هتل و تورباکو:

هتلکیفیت۲ تخته۱ تختهکودک ۶-۱۲ سالکودک ۲-۶ سال
کیمیا 48/600/000 ریال8/600/000 ریالبزرگسالنیم بها
رویال8/700/000 ریال8/700/000 ریالبزرگسالنیم بها
ساحلی خلیج فارس10/000/000 ریال10/000/000 ریالبزرگسالنیم بها
آرتا10/800/000 ریال10/800/000 ریالبزرگسالنیم بها