اطلاعات تور:

پرواز از : تهران پرواز به : اصفهان
روزهای رفت : از 237 اذرتاریخ بازگشت : 1 دی
سفر هوایی 2 شب و 3 روز
ساعت پرواز ساعت رفت :
ساعت بازگشت :

 

قیمت هتل و تور اصفهان:

هتلکیفیت۲ تخته۱ تختهکودک ۶-۱۲ سالکودک 2-5سال
ملک8/400/0000 ریال8/400/0000 ریالبزرگسالهتل نیم بها
اصفهان9/80/0000 ریال9/80/0000 ریالبزرگسالهتل نیم بها
پیروزی10/200/000ریال10/200/000 ریالبزرگسالهتل نیم بها
پارسیان کوثر
12/700/000 ریال12/700/000 ریالبزرگسالهتل نیم بها

 

خدمات تور :

 

 

توضیحات :